Om oss

Grenserittet ble arrangert for første gang i 1998

Ideel organisasjon

Grenserittet er en ideell organisasjon hvor overskuddet i sin helhelt går tilbake til idrettslig aktivitet i regionen. Arrangementet gjennomføres med stor grad av frivillighet og dugnad.

Det frivillige mannskapet består av ca. 570 personer fra 20 samarbeidsklubber fra både norsk og svensk side. Disse gjør en formidabel dugnadsinnsats i dagene rundt rittet. Arbeidstimer ligger på rundt 3000 timer og dette generer ca. NOK 400 000 i dugnadspenger til klubbene.

Folkerittet med topp stemning og turopplevelse for deg og meg

Grenserittet ble arrangert første gang i 1998, hvorav prøveåret, for deretter å bli stiftet i 1999. Den daglige driften av Grenserittet gjøres gjennom Aktivum AS, og eies 100% av Halden Skiklubb (HSK). Halden Skiklubb er blant de mest velorganiserte orienteringsklubbene både nordisk og på internasjonalt nivå. Rittkontoret har sitt lokale i knivsøveien 4, 1788 Halden, og har kun en fulltidsansatt.

Visjon

Folkerittet med topp stemning og turopplevelse for deg og meg.

Strategi

Grenserittet’s strategi er å være årets treningsmål der aktive syklister og mosjonister får utfordring på hver sin måte. Bredden på arrangementstilbudet gjør at det passer for alle. Vi gir turopplevelse og mestring i en variert og naturskjønn norsk-svensk terrengløype som krysser riksgrensen mellom to land.

Eiere og vedtekter

Halden Skiklubb er 100% eier av Grenserittet.

Aktivum AS er på grunnlag av sine vedtekter å betrakte som et ideelt selskap som kun kan overføre utbytte i form av penger og/eller materiell, til Halden Skiklubb, ref:

§ 9 Eventuelt utbytte skal deles ut således: Som ideelt arbeidende idrettsorganisasjon, skal HSK motta 100% av det som vedtas utdelt som aksjeutbytte, herunder alt som måtte bli utbetalt utover innbetalt aksjekapital ved likvidasjon av selskapet.

Styret i Aktivum AS:

  • Vidar Backstrøm – Styreformann
  • Claus Norsted
  • Kajsa Nilsson
  • Bjørn Axel Gran
  • Kari Lye Moum

Vegard Halvorsen

Daglig leder i Aktivum AS

Har vært ansatt i Aktivum AS fra mai 2020.

Thor Fagereng

Grunnlegger og tidligere daglig leder i Aktivum AS Grenserittet. Er nå pensjonert, men en viktig støttespiller.

Kontaktinformasjon

Aktivum AS Grenserittet
Knivsøveien 4
1788 Halden

+47 69 18 20 90
post@grenserittet.com

 

Ved påmelding og betaling, kontakt EQ Timing:

participant@eqtiming.com
61 15 90 20

Hverdager: 08:00 – 20:00
Helg: 08:00 – 16:00