Betingelser og refusjon

Betingelser

RITTREGLEMENT

Når du melder deg på et av våre arrangement, signerer du digitalt på at du har lest og forstått reglement og betingelser. Grenserittet, Grenserittet MIDT og Grenserittet UNG følger NCFs regelverk. Les mer her.


PÅMELDING

Påmeldingen skjer online med kortbetaling eller faktura og er bindende. Så snart påmeldingen er bekreftet vil deltageren føres opp på offisiell startliste. Dersom du etter påmelding foretar endringer som medfører redusert pris, vil ikke det overskytende refunderes.

Ved påmelding godkjenner man automatisk at informasjon knyttet til deltagerens navn og resultater er tilgjengelig på internett. Det samme gjelder publiseringer av fotografier og videofilmer fra arrangementsdagene i sin helhet, i aviser, trykksaker og på internett (Web, SoMe).

Ordinære påmeldingsfrister finner du på våre hjemmesider under info om hvert arrangement.

 

DELTAGERS ANSVAR

 • Alle deltagere er under alle omstendigheter selv ansvarlig for å hente ut deltagerkonvolutt i god tid før egen start. Deltagere KAN bli avkrevd legitimasjon ved avhenting av deltagerkonvolutt.
 • Alle som sykler, unntatt personer over 79 år og personer som ikke er medlem av norsk folketrygd, må ha gyldig lisens (helårs eller engangs) i Grenserittet og Grenserittet MIDT/UNG, og er derved også forsikret av arrangør.
 • For deltakere som ikke er lisenspliktige, må hver enkelt selv sørge for egen forsikring hvis de ønsker å være forsikret.
 • Det er forbudt å starte i tidligere pulje enn den man har blitt tildelt. Møt opp til start 15 minutter før din puljes starttidspunkt.
 • Alle deltagere må selv sørge for å feste startnummer og chip etter anvisning.
 • Alle deltagere sykler på eget ansvar og er pålagt å følge gjeldende lover for trafikk på allmenn vei, altså både norske og svenske trafikkregler.
 • For øvrig skal arrangørens merking og anvisninger følges fra start til mål.
 • Alle skal opptre som gode idrettsfolk og ikke på noen måte hindre andre deltagere.
 • Det er forbudt å delta under annen persons navn.
 • Tempobøyle er ikke tillatt i noen distanser.
 • Øreplugger eller hodetelefoner er av trafikksikkerhetshensyn ikke tillatt.
 • Det er påbudt å benytte CE-godkjent hjelm.
 • Det er tillatt med motorisert el-sykkel på max hastighet på 25 Km/t i trimklasser
 • Det er ikke lov å bytte sykkel underveis, benytte følgebil eller på annen måte motta hjelp til framdrift (skyve/trekke) av utenforstående.
 • Deltagere er selv ansvarlig for å bære tap/skade på sykkel eller utstyr for øvrig.
 • Forsøpling er ikke tillatt, avfall skal tas med og kastes på anviste steder.

DISKVALIFIKASJON

 • Brudd på en eller flere av ovenstående betingelser kan medføre diskvalifikasjon.
 • Bruk av forbudte stimulerende stoffer/doping fører til umiddelbar diskvalifikasjon og rapportering til gjeldende forbund.
 • Uanmeldte dopingtester kan forekomme.


NAVNEBYTTE

Det er åpent for kjøp og salg av startnummer mellom privatpersoner fram til dagen før arrangementet kl. 20:00 mot et administrasjonsgebyr på kr 200. Dette foregår ved at du følger denne prosessen for salg av startnummer. For at omregistreringen av startnummeret skal bli korrekt, er det kun tillatt å gjøre dette via ordningen som beskrevet over. Du kan ikke bare endre navn i påmeldingen eller la noen andre starte med ditt startnummer. De to sistnevnte eksempler er diskvalifikasjonsgrunn ihht til vårt rittreglement.

KLAGEFRIST

Klager på tider, arrangementsrelaterte hendelser eller eventuelle økonomiske krav skal rettes til post@grenserittet.com innen 72 timer (3 døgn) etter første målgang i det aktuelle arrangementet. Eventuelle klager på transport, se punkt «annet».

SYKDOM/SKADE/UHELDIGE OMSTENDIGHETER

I tråd med generelle regler for events / konserter eller andre tidsbestemte arrangementer gis det ikke refusjon dersom man av noen anledning ikke kan benytte seg av billetten. Dette gjelder også ved sykdom. Ta evt. kontakt med eget forsikringsselskap, da denne type hendelser kan være dekket gjennom personlige forsikringer.

Du kan derimot selge startnummeret ditt på lovlig vis ved å bruke metoden som er beskrevet i punktet «navnebytte».

AVLYSNING/AVBRUDD

Ved en eventuell avlysning som ligger utenfor arrangørens herredømme, force majeur og lignende, tilbakebetales inntil 50% av startkontingenten. En slik avlysning vil bli kunngjort gjennom våre nettsider og vårt sekretariat. Dersom rittet blir stoppet senere enn 12 timer før første start regnes det som AVBRUTT konkurranse og det gir ikke rett til refusjon.


ANNET

 • Busstransport av Grenserittets deltakere er busselskapet sitt ansvar. Eventuelle klager skal rettes til busselskapet direkte.
 • Arrangøren har intet ansvar for eventuelle skader/tap som måtte oppstå på sykler ved transport av disse eller ved at sykler hensettes langs løypa.
 • Arrangøren har intet ansvar for eventuelle skader/tap som måtte oppstå ved transport av bagasje/overtrekkstøy i forbindelse med våre arrangementer.
 • Hensetting av sykkel inne på arrangementets arenaer skjer på eget ansvar.
 • Arrangøren forbeholder seg retten til å endre puljeantall, puljestørrelser og flytte deltagere til andre puljer.
 • Det opprettes sperretider/maksimumstider ved hver servicestasjon. Ankommer man etter sperretiden må man av sikkerhetshensyn avbryte rittet. Det blir informert om sperretider under hvert arrangement.