Påmelding

Påmelding

Påmeldingen til alle distanser og ritt gjøres via denne linken. 

Under kan du lese våre generelle regler rundt påmelding, personvern og GDPR.

Påmelding og GDPR

Påmeldingen skjer online med faktura eller kortbetaling, og er bindende. Så snart påmeldingen er bekreftet vil deltageren føres opp på offisiell startliste. Dersom det foretas endringer etter påmelding som medfører redusert pris, vil ikke det overskytende refunderes. Det er ingen refusjon, men det er åpent for kjøp og salg når man er påmeldt i rittåret.

Ved påmelding godkjenner man automatisk at informasjon knyttet til deltagerens navn og resultater er offentlig tilgjengelig digitalt på internett. Det samme gjelder publiseringer av fotografier og videofilmer fra arrangementsdagene i sin helhet, i aviser, trykksaker og på internett.

GDPR EQ Timing:

Når du melder deg på Grenserittet, samles dine personopplysninger hos påmelding- og tidtakerleverandøren EQ Timing.  HER kan du lese hvilken GDPR EQ Timing har om deg. Dette finner du også i din profil via  MIN SIDE.

GDPR Sportograf:

Grenserittet har engasjert fotografer fra det tyske selskapet Sportograf GmbH & co. KG www.sportograf.com til å ta bilder av deg fra start til mål i Grenserittløypa og har vår fulle tillit. De kan inneha bilder hvor du kan bli identifisert via ditt startnr. Du kan finne mer detaljert informasjon om dette her: General privacy policy og privacy respectively.

Deltakerens ansvar

 • Alle deltagere er under alle omstendigheter selv ansvarlig for å hente ut deltagerkonvolutt i god tid før egen start. Deltagere KAN bli avkrevd legitimasjon ved avhenting av deltagerkonvolutt.
 • Alle som sykler, unntatt personer over 79 år og personer som ikke er medlem av norsk folketrygd, må ha gyldig lisens (helårs eller engangslisens) i rittet Grenserittet Strömstad-Halden, Grenserittet Midt og Ung og er derved også forsikret av arrangør.
 • Det er deltakers eget ansvar å sjekke at tidligere resultater er korrekte i seeding.grenserittet.com
 • Det er forbudt å starte i tidligere pulje enn den man har blitt tildelt. Møt til start 15 minutter før din puljes starttidspunkt.
 • Alle deltagere må selv sørge for å feste startnummer og chip etter anvisning og kan ikke brettes.
 • Alle deltagere sykler på eget ansvar og er pålagt å overholde vegtrafikkloven og rittreglement.
 • Arrangørens merking og anvisninger følges fra start til mål.
 • Alle skal opptre som gode sportsmenn og ikke på noen måte hindre andre deltagere.
 • Det er forbudt å delta under annen persons navn.
 • Øreplugger med musikk eller kommunikasjon er ikke tillatt.
 • Det er påbudt å benytte CE-godkjent hjelm
 • Det er kun tillatt med en motorisert EL-sykkel i Sykle for Ukraina. Max hastighet er 25km/t.
 • Det er ikke lov å bytte sykkel underveis, benytte følgebil eller på annen måte motta hjelp til framdrift (skyve/trekke) av utenforstående.
 • Deltagere er selv ansvarlig for å bære tap/skade på sykkel eller utstyr forøvrig.
 • Forsøpling er ikke tillatt, avfall skal tas med og kastes på de steder arrangøren anviser.

Diskvalifikasjon

Brudd på en eller flere av ovenstående betingelser kan medføre diskvalifikasjon.

Bruk av forbudte stimulerende stoffer/doping fører til umiddelbar diskvalifikasjon og rapportering til gjeldende forbund. Dopingkontroll kan forekomme av alle deltakere. Grenserittet samarbeider med NCF og Antidoping Norge om et RENT Arrangement.

Uanmeldte dopingtester kan forekomme.

Annet

 • Busstransport av deltagere i Grenserittets regi er under ansvar av busselskapet. Eventuelle klager skal rettes til busselskapet direkte.
 • Arrangøren har intet ansvar for eventuelle skader/tap som måtte oppstå på sykler ved transport av disse eller ved at sykler hensettes langs løypa.
 • Arrangøren har intet ansvar for eventuelle skader/tap som måtte oppstå ved transport av bagasje/overtrekkstøy i forbindelse med våre arrangementer.
 • «Sykkelparkering» er gratisservice. Benyttelse av disse tjenestene skjer på eget ansvar.
 • Arrangøren forbeholder seg retten til å endre puljeantall, puljestørrelser og flytte deltagere til andre puljer.
 • Det opprettes sperretider/maksimumstider ved hver servicestasjon. Ankommer man etter sperretiden må man av sikkerhetshensyn avbryte rittet. Det blir informert om sperretider under hvert arrangement.