Bagasje

Bagasjeinnlevering på Prestebakke og i Strömstad.

Bagasje leveres på angitt plass og transporteres til målarena.

Det er to innleveringssteder i Strömstad: Ved sekretariatet og ved oppstillingsplassen før start. NB! Kun overtrekkstøy ved start! Her vil det være fargede tøysekker plassert ut før startfeltet.

Prestebakke: Bagasje leveres på merket sted på arena.

Fredriksten Festning

Bagasjen fra Strömstad og Prestebakke hentes ved bagasjeutleveringen rett før dusjene på merket plass i målområdet.

Arrangør tar ikke ansvar for bortkommen bagasje. Vi oppfordrer alle deltakere til å ha forsikring.

Merk tøyet godt med bagasjelapp som finnes i startkonvolutten. Ekstra bagasjelapp hentes i sekretariatet i Strömstad.