Bagasje

Bagasjeinnlevering på Prestebakke og i Strömstad.

Bagasje leveres på angitt plass på startarenaene og transporteres til målarena.

Det finnes to steder i Strömstad: Gymnasiumet ved sykkeltransporten og ved oppstillingsplassen før start. NB! Kun overtrekkstøy ved start! Her vil det være fargede tøysekker plassert ut før startfeltet.

Prestebakke: bagasje leveres på merket sted på arena.

Fredriksten Festning

Bagasjen fra Strömstad og Prestebakke, hentes ved bagasjeutleveringen rett før dusjene på merket plass i målområdet.

Deltagere har selv ansvaret for egen bagasje.

Merk tøyet godt med bagasjelapp som finnes i startkonvolutten. Ekstra bagasjelapp hentes i informasjonen på Strömstad Gymnas.